ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป. นครปฐม เขต 1 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป. นครปฐม เขต 1 70.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 70.31 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป. นครปฐม เขต 1 67.56 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 50.39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 50.29 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 46.34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป. นครปฐม เขต 1 39.42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครปฐม เขต 1 37.87 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 32.86 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน