ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน