ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 94.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเขมร สพป. นครปฐม เขต 1 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 88.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 87.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 83.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 81.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 80.12 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 75.72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย(พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 60.94 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครปฐม เขต 1 57.77 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน