ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน