ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน