ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน