ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดบางแขม สพป. นครปฐม เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. นครปฐม เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป. นครปฐม เขต 1 57 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน