ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 62.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 61.33 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน