ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 97.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 89.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 83.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 70.23 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน