ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน