ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน