ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน