ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 17 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน