ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลำลูกบัว สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน