ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค์) สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน