ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 68.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สพป. นครปฐม เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน