ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป. นครปฐม เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน