ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน