ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน