ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำเหย สพป. นครปฐม เขต 1 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน