ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วันที่ 10-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน