หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์) อ.สามพราน จ.นครปฐม ดร.บัญชร จันทร์ดา  
2 โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี  
3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม ผอ.เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์  
4 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม ผอ.สาทิศ เพ็งนาเรนทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]