หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 206 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 203 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 207 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 216 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 213 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 214 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 217 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 212 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 204 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 205 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]