หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โรงจอดรถ หน้าอาคารสีเขียว 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โรงจอดรถ หน้าอาคารสีเขียว 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) หลังบ้านพักครู (ด้านหลังอาคารสีม่วง) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีเขียว ชั้น 4(ป.4/1) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีเขียว ชั้น 4(ป.4/2) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้องภาษาไทย 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีเขียว ชั้น 4(ป.4/6) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีเขียว ชั้น 4(ป.4/5) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีม่วง ชั้น 1(ห้องสมุด) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อาคารสีม่วง ชั้น 1(ห้องสมุด) 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]