หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2211 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 217,218,2111 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227,228,229 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223,224 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]