หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 841 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 842 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 843 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 - 834 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 835 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงาน ชั้น 2 ห้อง com 1 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย สำนักงาน ชั้น ชั้น 2 ห้อง com 2 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 846 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 845 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 844 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]