หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคารสังเวียนมีประมูล ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]