หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (หุ่นยนต์),ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ), ร.ร.วัดท่าพูด, ร.ร.วัดดอนหวาย
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมมีประมูล 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 318 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]