หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 80 50 66.67% 10 13.33% 9 12% 6 8% 75
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 64 50 84.75% 7 11.86% 1 1.69% 1 1.69% 59
3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 70 39 61.9% 16 25.4% 5 7.94% 3 4.76% 63
4 โรงเรียนวัดจินดาราม 45 34 77.27% 2 4.55% 3 6.82% 5 11.36% 44
5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 52 30 63.83% 10 21.28% 3 6.38% 4 8.51% 47
6 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 59 29 59.18% 10 20.41% 6 12.24% 4 8.16% 49
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ 53 27 58.7% 8 17.39% 6 13.04% 5 10.87% 46
8 โรงเรียนวัดไร่ขิง 32 26 81.25% 4 12.5% 2 6.25% 0 0% 32
9 โรงเรียนวัดบางหลวง 40 24 60% 8 20% 5 12.5% 3 7.5% 40
10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 32 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
11 โรงเรียนวัดท่าพูด 38 23 63.89% 9 25% 3 8.33% 1 2.78% 36
12 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 30 23 82.14% 3 10.71% 2 7.14% 0 0% 28
13 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 49 22 51.16% 9 20.93% 7 16.28% 5 11.63% 43
14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 40 22 56.41% 5 12.82% 6 15.38% 6 15.38% 39
15 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 41 21 52.5% 11 27.5% 6 15% 2 5% 40
16 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 37 20 60.61% 6 18.18% 2 6.06% 5 15.15% 33
17 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 42 17 51.52% 9 27.27% 1 3.03% 6 18.18% 33
18 โรงเรียนวัดลานคา 33 17 54.84% 4 12.9% 6 19.35% 4 12.9% 31
19 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 25 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 38 14 37.84% 11 29.73% 6 16.22% 6 16.22% 37
21 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 34 12 46.15% 7 26.92% 5 19.23% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 25 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
23 โรงเรียนวัดไทร 27 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนวัดท่าข้าม 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
25 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 24 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
26 โรงเรียนวัดเชิงเลน 17 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนวัดบางปลา 22 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนบ้านบางเลน 21 8 38.1% 10 47.62% 3 14.29% 0 0% 21
29 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 22 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 15 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 17 8 47.06% 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนวัดนิลเพชร 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนวัดบางพระ 18 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
34 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
35 โรงเรียนวัดโคกเขมา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดเกษตราราม 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 29 6 31.58% 10 52.63% 1 5.26% 2 10.53% 19
43 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนวัดประชานาถ 16 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านคลองโยง 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 13 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 11 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
54 โรงเรียนคลองบางกระทึก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนคลองทางหลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดงิ้วราย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนเอกดรุณ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนวัดเกาะแรต 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านตากแดด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านบางประแดง 12 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนวัดศิลามูล 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
72 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านดอนทอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดกลาง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
78 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดสาลวัน 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนวัดละมุด 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
84 โรงเรียนวัดน้อย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนสกลวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
88 โรงเรียนวัดปรีดาราม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดท้องไทร 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
92 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดดอนยอ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดผาสุการาม 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านบางม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านลานแหลม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
108 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
109 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดไทยาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนวัดสำโรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนเจี้ยนหัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนนักบุญเปโต 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองปรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดกกตาล 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
123 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดบางภาษี 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
125 โรงเรียนวัดลาดสะแก 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดสัมปทวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านฉาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.อมรรัตน์ จินดา 0945488094 email - siree_07@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]