หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/2,ป.4/3 10 ต.ค. 2557 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/4,ป.4/5 10 ต.ค. 2557 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง สื่อ 3 พ.ย. 2557 1300-15.30
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.6/6 10 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 3 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.2/6 10 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 3 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 3 พ.ย. 2557 13.00-15.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 3 พ.ย. 2557 1300-15.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ฝั่งปฐมวัย ห้อง ประชุมปฐมวัย 10 ต.ค. 2557 09.00-10.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ปฐมวัย ห้อง ประชุมปฐมวัย 10 ต.ค. 2557 10.00-11.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น1 3 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิราวัลย์ เรืองวุฒิ เบอร์โทร 086-028-5952
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]