หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/4 13 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/3 13 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/2 13 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.5/2 13 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น3 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง ประชุมชั้น3 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวน้ำเงิน ห้อง วิทยาศาสตร์ 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง สมุด 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.6/6 17 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้อง สื่อ 14 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง จริยะ และห้องพักป.4/6 16 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/3 17 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/4 17 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง จริยะ และห้องพักป.4/6 15 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิราวัลย์ เรืองวุฒิ เบอร์โทร 086-028-5952
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]