หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.6/6 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.2/6 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคาร50ปี ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/4 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อาคารบัวชมพู ห้อง ป.4/5 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิราวัลย์ เรืองวุฒิ เบอร์โทร 086-028-5952
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]