หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 62 46 76.67% 6 10% 5 8.33% 3 5% 60
2 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 101 40 47.62% 15 17.86% 20 23.81% 9 10.71% 84
3 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 68 35 64.81% 9 16.67% 6 11.11% 4 7.41% 54
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 59 32 59.26% 4 7.41% 8 14.81% 10 18.52% 54
5 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 66 27 45.76% 11 18.64% 11 18.64% 10 16.95% 59
6 โรงเรียนวัดดอนยอ 46 26 61.9% 8 19.05% 4 9.52% 4 9.52% 42
7 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 51 22 44% 12 24% 3 6% 13 26% 50
8 โรงเรียนวัดสันตยาราม 81 22 40% 8 14.55% 10 18.18% 15 27.27% 55
9 โรงเรียนวัดบ้านพริก 56 19 35.19% 10 18.52% 15 27.78% 10 18.52% 54
10 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 40 19 55.88% 9 26.47% 1 2.94% 5 14.71% 34
11 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 39 15 44.12% 10 29.41% 2 5.88% 7 20.59% 34
12 โรงเรียนวัดทองจรรยา 24 14 66.67% 2 9.52% 4 19.05% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 76 12 20% 17 28.33% 14 23.33% 17 28.33% 60
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 38 12 35.29% 10 29.41% 10 29.41% 2 5.88% 34
15 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 46 12 32.43% 7 18.92% 9 24.32% 9 24.32% 37
16 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 31 11 35.48% 6 19.35% 11 35.48% 3 9.68% 31
17 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 29 10 38.46% 9 34.62% 2 7.69% 5 19.23% 26
18 โรงเรียนวัดเข็มทอง 40 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
19 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 39 9 25.71% 5 14.29% 10 28.57% 11 31.43% 35
20 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 27 9 36% 5 20% 6 24% 5 20% 25
21 โรงเรียนวัดหนองรี 72 8 17.02% 18 38.3% 11 23.4% 10 21.28% 47
22 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 32 8 26.67% 8 26.67% 10 33.33% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 29 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนบ้านคลอง14 27 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
25 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 30 8 27.59% 5 17.24% 10 34.48% 6 20.69% 29
26 โรงเรียนวัดโพธิ์ 32 8 32% 3 12% 6 24% 8 32% 25
27 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 28 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
28 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 20 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 3 15.79% 19
29 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 24 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 5 22.73% 22
30 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 26 7 30.43% 5 21.74% 3 13.04% 8 34.78% 23
31 โรงเรียนวัดท่าด่าน 47 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
32 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 23 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 38 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 5 26.32% 19
34 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 22 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 32 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 14 7 50% 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 45 6 21.43% 8 28.57% 7 25% 7 25% 28
40 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 24 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
41 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 29 6 25% 6 25% 5 20.83% 7 29.17% 24
42 โรงเรียนวัดพราหมณี 32 6 23.08% 5 19.23% 8 30.77% 7 26.92% 26
43 โรงเรียนวัดเกาะกา 23 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 5 26.32% 19
44 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 28 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 6 31.58% 19
45 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 19 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
46 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 42 5 12.82% 14 35.9% 10 25.64% 10 25.64% 39
47 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 27 5 20.83% 8 33.33% 8 33.33% 3 12.5% 24
48 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 22 5 25% 8 40% 5 25% 2 10% 20
49 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 26 5 27.78% 7 38.89% 1 5.56% 5 27.78% 18
50 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านคลอง31 21 5 23.81% 3 14.29% 7 33.33% 6 28.57% 21
52 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 19 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 17 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 17
54 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 25 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 6 40% 15
55 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 19 4 25% 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 24 4 16.67% 6 25% 7 29.17% 7 29.17% 24
57 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 27 4 16% 5 20% 10 40% 6 24% 25
58 โรงเรียนวัดคีรีวัน 26 4 16% 5 20% 10 40% 6 24% 25
59 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 16 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
60 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านดงแขวน 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนอนุบาลคุณากร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนเหลียนหัว 22 3 15% 5 25% 5 25% 7 35% 20
65 โรงเรียนวัดสบกเขียว 20 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 7 38.89% 18
66 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 17 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 20 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
68 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
69 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 14 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 21 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 14
71 โรงเรียนวัดวังไทร 21 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 14
72 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 15 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 12 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 13 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
75 โรงเรียนบ้านคลอง24 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
76 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 15 2 13.33% 6 40% 6 40% 1 6.67% 15
77 โรงเรียนวัดลำบัวลอย 22 2 10.53% 5 26.32% 8 42.11% 4 21.05% 19
78 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 28 2 8.33% 5 20.83% 6 25% 11 45.83% 24
79 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 22 2 10% 4 20% 5 25% 9 45% 20
80 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 19 2 11.76% 4 23.53% 4 23.53% 7 41.18% 17
81 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 19 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
82 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 12 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
83 โรงเรียนถาวรนิมิต 12 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 11 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านคลอง1 18 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 8 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดท่าทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านคลอง33 26 1 4.55% 8 36.36% 7 31.82% 6 27.27% 22
90 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 37 1 3.33% 7 23.33% 16 53.33% 6 20% 30
91 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 15 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 10
92 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 19 1 5.56% 5 27.78% 4 22.22% 8 44.44% 18
93 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 16 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 14
94 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 8 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนวัดบางหอย 15 1 7.14% 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 14
96 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 13 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 14 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
98 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 13 1 7.69% 2 15.38% 5 38.46% 5 38.46% 13
99 โรงเรียนวันครู2504 13 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 12
100 โรงเรียนบ้านคลอง30 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนสาริกา 28 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 11
102 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 13 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
103 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 10 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 10 1 12.5% 0 0% 6 75% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 9 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
107 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 13 0 0% 6 54.55% 0 0% 5 45.45% 11
109 โรงเรียนวังดอกไม้ 7 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนวัดท่าชัย 20 0 0% 2 11.11% 9 50% 7 38.89% 18
111 โรงเรียนบ้านชวดบัว 10 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 8 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
113 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 10 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 9
114 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 10 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
115 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 9 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
116 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 7 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
118 โรงเรียนวัดหนองคันจาม 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
119 โรงเรียนวัดบางปรัง 12 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 6 75% 8
120 โรงเรียนวัดเนินสะอาด 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
121 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 9 0 0% 1 11.11% 0 0% 8 88.89% 9
122 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
123 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 8 0 0% 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 8
124 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 7 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนวัดโคกลำดวน 7 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 10 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
127 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 27 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
129 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
130 โรงเรียนสันติวัฒนาราม 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ จิราวัลย์ เรืองวุฒิ เบอร์โทร 086-028-5952
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]