ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 84 ทอง 4
5 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 82 ทอง 5
6 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 81 ทอง 6
7 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 81 ทอง 6
8 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 81 ทอง 6
9 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 79 เงิน 9
10 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 78 เงิน 10
11 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 78 เงิน 10
12 วัดหนองรี สพป. นครนายก 78 เงิน 10
13 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 77 เงิน 13
14 วันครู2504 สพป. นครนายก 77 เงิน 13
15 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 76 เงิน 15
16 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 75 เงิน 16
17 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 75 เงิน 16
18 วัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 69 ทองแดง 18
19 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 69 ทองแดง 18
20 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 69 ทองแดง 18
21 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
22 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
23 วัดหนองคันจาม สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
24 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
25 วัดโคกสว่าง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
26 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 68 ทองแดง 21
27 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
28 บ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
29 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
30 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
31 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
32 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
33 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
34 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 67 ทองแดง 27
35 ถาวรนิมิต สพป. นครนายก 66 ทองแดง 35
36 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก - -
37 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก - -
38 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก - -
39 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก - -
40 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก - -
41 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก - -
42 สันติวัฒนาราม สพป. นครนายก - -
43 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 86 ทอง 4
5 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 85 ทอง 5
6 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 84 ทอง 6
7 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 79 เงิน 7
8 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 79 เงิน 7
9 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 78 เงิน 9
10 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 77 เงิน 10
11 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 76 เงิน 11
12 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 76 เงิน 11
13 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 69 ทองแดง 13
14 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 69 ทองแดง 13
15 บ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 68 ทองแดง 15
16 วัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 15
17 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 17
18 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 17
19 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 67 ทองแดง 17
20 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก - -
21 วัดหนองรี สพป. นครนายก - -
22 วัดเกาะกา สพป. นครนายก - -
23 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก - -
24 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก - -
25 สันติวัฒนาราม สพป. นครนายก - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 75 เงิน 4
5 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 75 เงิน 4
6 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 75 เงิน 4
7 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 75 เงิน 4
8 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 8
9 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 67 ทองแดง 8
10 สาริกา สพป. นครนายก 67 ทองแดง 8

คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 77 เงิน 7
8 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก 75 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 75 เงิน 9
11 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 75 เงิน 9
12 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 75 เงิน 9
13 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 75 เงิน 9
14 เหลียนหัว สพป. นครนายก 75 เงิน 9
15 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
16 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
17 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
18 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
19 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
20 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
21 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 15
22 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 22
23 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 65 ทองแดง 22
24 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 22
25 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 65 ทองแดง 22
26 วัดหนองรี สพป. นครนายก 65 ทองแดง 22
27 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
28 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
29 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
30 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
31 วัดบางปรัง สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
32 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
33 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
34 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
35 วันครู2504 สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
36 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 27
37 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 37
38 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 37
39 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 37
40 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 37
41 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก - -
42 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 78 เงิน 4
5 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 76 เงิน 5
6 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 76 เงิน 5
7 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
8 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
9 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
10 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
11 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
12 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
13 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
14 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
15 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
16 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 11
17 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 17
18 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 17
19 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก - -
20 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 4
5 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 4

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองรี สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 78 เงิน 4
5 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5
6 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 62 ทองแดง 6
7 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 7

คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองรี สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 75 เงิน 4
5 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 75 เงิน 4
6 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 75 เงิน 4
7 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
8 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 65 ทองแดง 8
9 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 65 ทองแดง 8
10 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 62 ทองแดง 10
11 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 11
12 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก - -
13 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก - -

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 75 เงิน 4
5 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5
6 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5
7 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 7

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 82 ทอง 4
5 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 80 ทอง 5
6 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 80 ทอง 5
7 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 80 ทอง 5
8 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 80 ทอง 5
9 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 78 เงิน 9
10 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 78 เงิน 9
11 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 78 เงิน 9
12 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 78 เงิน 9
13 เหลียนหัว สพป. นครนายก 78 เงิน 9
14 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 77 เงิน 14
15 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 77 เงิน 14
16 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 77 เงิน 14
17 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 76 เงิน 17
18 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
19 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
20 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
21 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
22 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
23 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
24 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 68 ทองแดง 18
25 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 25
26 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 67 ทองแดง 25
27 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 25
28 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 66 ทองแดง 28
29 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 65 ทองแดง 29
30 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 65 ทองแดง 29
31 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 62 ทองแดง 31
32 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 60 ทองแดง 32
33 วัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 60 ทองแดง 32
34 วัดหนองรี สพป. นครนายก 60 ทองแดง 32
35 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 60 ทองแดง 32
36 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 36
37 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 36
38 วัดบางปรัง สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 36
39 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 36
40 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
41 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
42 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
43 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
44 วัดบางหอย สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
45 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
46 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
47 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
48 วัดสุวรรณศิริ สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
49 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 40
50 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 50
51 วันครู2504 สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 51
52 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก - -
53 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก - -
54 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก - -
55 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก - -
56 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 81 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 81 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 83 ทอง 4
5 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 83 ทอง 4
6 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 82.5 ทอง 6
7 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 82 ทอง 7
8 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 74 เงิน 8
9 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 70 เงิน 9
10 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 70 เงิน 9
11 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 12
13 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 12
14 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 66 ทองแดง 14
15 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 66 ทองแดง 14
16 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 64 ทองแดง 16
17 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 64 ทองแดง 16
18 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 63 ทองแดง 18
19 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 61 ทองแดง 19
20 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 61 ทองแดง 19
21 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 60 ทองแดง 21
22 สาริกา สพป. นครนายก 60 ทองแดง 21
23 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 21
24 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 24
25 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 25
26 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
27 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
28 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
29 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
30 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
31 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
32 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
33 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
34 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
35 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก - -
36 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก - -
37 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก - -
38 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก - -
39 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -
40 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก - -
41 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก - -
42 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก - -
43 วัดวังยายฉิม สพป. นครนายก - -
44 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก - -
45 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก - -
46 เหลียนหัว สพป. นครนายก - -
47 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 4
5 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
6 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
7 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
8 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
9 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
10 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
11 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
12 วัดโบสถ์การ้อง สพป. นครนายก - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83.25 ทอง 4
5 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 81.4 ทอง 5
6 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 79.2 เงิน 6
7 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 79 เงิน 7
8 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 79 เงิน 7
9 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 78.6 เงิน 9
10 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 78 เงิน 10
11 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 77.4 เงิน 11
12 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 76.25 เงิน 12
13 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 75.8 เงิน 13
14 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 75.4 เงิน 14
15 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก 75.2 เงิน 15
16 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 75.2 เงิน 15
17 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 74.8 เงิน 17
18 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 74.4 เงิน 18
19 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 73.4 เงิน 19
20 วังดอกไม้ สพป. นครนายก 73 เงิน 20
21 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 72.2 เงิน 21
22 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 70.4 เงิน 22
23 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 70.4 เงิน 22
24 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 70.2 เงิน 24
25 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 69.4 ทองแดง 25
26 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 26
27 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 66.6 ทองแดง 27
28 สาริกา สพป. นครนายก 65.6 ทองแดง 28
29 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 65.4 ทองแดง 29
30 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก 65.4 ทองแดง 29
31 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 65.4 ทองแดง 29
32 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 65.2 ทองแดง 32
33 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 63.4 ทองแดง 33
34 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 62.2 ทองแดง 34
35 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 61.8 ทองแดง 35
36 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 61.6 ทองแดง 36
37 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก - -
38 ถาวรนิมิต สพป. นครนายก - -
39 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก - -
40 บ้านบุ่งเข้ สพป. นครนายก - -
41 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก - -
42 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -
43 บ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก - -
44 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก - -
45 วัดบางหอย สพป. นครนายก - -
46 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก - -
47 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก - -
48 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก - -
49 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก - -
50 วัดเกาะกา สพป. นครนายก - -
51 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก - -
52 วัดโบสถ์การ้อง สพป. นครนายก - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 60 ทองแดง 4
5 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 5

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83 ทอง ชนะเลิศ
2 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 65 ทองแดง 4
5 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 4
5 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 5
6 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 5
7 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 30 เข้าร่วม 7
8 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 20 เข้าร่วม 8
9 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 20 เข้าร่วม 8
10 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 20 เข้าร่วม 8
11 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก - -
12 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 5
6 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 54 เข้าร่วม 6
7 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 51 เข้าร่วม 7
8 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก - -
9 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก - -
10 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83 ทอง ชนะเลิศ
2 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 4
5 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5
6 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 6
7 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 59 เข้าร่วม 7
8 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 9
10 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 9
11 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 49 เข้าร่วม 11
12 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 44 เข้าร่วม 12
13 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 44 เข้าร่วม 12
14 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 14
15 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 14
16 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 14
17 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 41 เข้าร่วม 17
18 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 38 เข้าร่วม 18
19 วัดโคกลำดวน สพป. นครนายก 38 เข้าร่วม 18
20 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 38 เข้าร่วม 18
21 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 37 เข้าร่วม 21
22 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 36 เข้าร่วม 22
23 วัดหนองรี สพป. นครนายก 36 เข้าร่วม 22
24 วัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 33 เข้าร่วม 24
25 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก 32 เข้าร่วม 25
26 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 30 เข้าร่วม 26
27 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 29 เข้าร่วม 27
28 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 28 เข้าร่วม 28
29 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 28 เข้าร่วม 28
30 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 28 เข้าร่วม 28
31 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 26 เข้าร่วม 31
32 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 24 เข้าร่วม 32
33 วัดบางหอย สพป. นครนายก 23 เข้าร่วม 33
34 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 23 เข้าร่วม 33
35 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 21 เข้าร่วม 35
36 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 19 เข้าร่วม 36
37 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 18 เข้าร่วม 37
38 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 17 เข้าร่วม 38
39 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก 15 เข้าร่วม 39
40 วัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก 13 เข้าร่วม 40
41 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
42 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก - -
43 บ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก - -
44 วัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก - -
45 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก - -
46 วัดโบสถ์การ้อง สพป. นครนายก - -
47 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก - -
48 สาริกา สพป. นครนายก - -
49 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 93 ทอง 4
5 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 92 ทอง 5
6 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 91 ทอง 6
7 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง 7
8 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 90 ทอง 7
9 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 88 ทอง 9
10 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 86 ทอง 10
11 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 84 ทอง 11
12 วัดหนองรี สพป. นครนายก 84 ทอง 11
13 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 81 ทอง 13
14 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 80 ทอง 14
15 บ้านดงแขวน สพป. นครนายก 79 เงิน 15
16 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 79 เงิน 15
17 วัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก 78 เงิน 17
18 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 78 เงิน 17
19 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 77 เงิน 19
20 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 75 เงิน 20
21 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 74 เงิน 21
22 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก 74 เงิน 21
23 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 74 เงิน 21
24 วัดวังยายฉิม สพป. นครนายก 74 เงิน 21
25 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 73 เงิน 25
26 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 72 เงิน 26
27 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 71 เงิน 27
28 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 71 เงิน 27
29 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 70 เงิน 29
30 วัดหนองคันจาม สพป. นครนายก 69 ทองแดง 30
31 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 68 ทองแดง 31
32 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 66 ทองแดง 32
33 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 66 ทองแดง 32
34 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 66 ทองแดง 32
35 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 65 ทองแดง 35
36 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 35
37 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 35
38 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 64 ทองแดง 38
39 วัดบางปรัง สพป. นครนายก 64 ทองแดง 38
40 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 62 ทองแดง 40
41 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก 62 ทองแดง 40
42 วัดสุวรรณศิริ สพป. นครนายก 62 ทองแดง 40
43 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 61 ทองแดง 43
44 วัดบางหอย สพป. นครนายก 61 ทองแดง 43
45 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 60 ทองแดง 45
46 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 60 ทองแดง 45
47 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 47
48 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 48
49 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 48
50 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 50
51 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 54 เข้าร่วม 51
52 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 52
53 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 52
54 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 54
55 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 54
56 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 54
57 วัดโคกสว่าง สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 54
58 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 54
59 บ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 51 เข้าร่วม 59
60 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 48 เข้าร่วม 60
61 วัดวังไทร สพป. นครนายก 48 เข้าร่วม 60
62 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 47 เข้าร่วม 62
63 บ้านชวดบัว สพป. นครนายก 47 เข้าร่วม 62
64 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 64
65 เหลียนหัว สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 64
66 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 44 เข้าร่วม 66
67 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 43 เข้าร่วม 67
68 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 41 เข้าร่วม 68
69 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 38 เข้าร่วม 69
70 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพป. นครนายก - -
71 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก - -
72 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก - -
73 บ้านคลอง30 สพป. นครนายก - -
74 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -
75 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก - -
76 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก - -
77 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก - -
78 โพธิวัฒน์พิทยา สพป. นครนายก - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 84 ทอง 4
5 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 83 ทอง 5
6 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 82 ทอง 6
7 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 80 ทอง 7
8 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 80 ทอง 7
9 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 76 เงิน 9
10 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 76 เงิน 9
11 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 73.33 เงิน 11
12 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 72 เงิน 12
13 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 72 เงิน 12
14 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 71.67 เงิน 14
15 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 70.34 เงิน 15
16 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 70 เงิน 16
17 วัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก 69.33 ทองแดง 17
18 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 68.38 ทองแดง 18
19 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 68 ทองแดง 19
20 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 67 ทองแดง 20
21 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก 67 ทองแดง 20
22 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 66.66 ทองแดง 22
23 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 66 ทองแดง 23
24 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
25 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
26 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
27 วัดสุวรรณศิริ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
28 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
29 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 24
30 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 64 ทองแดง 30
31 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 64 ทองแดง 30
32 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 63 ทองแดง 32
33 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 62 ทองแดง 33
34 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 61 ทองแดง 34
35 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 60 ทองแดง 35
36 วัดกุดตะเคียน สพป. นครนายก 59.34 เข้าร่วม 36
37 วัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 59 เข้าร่วม 37
38 วัดบางหอย สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 38
39 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 39
40 วัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก 56.67 เข้าร่วม 40
41 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 41
42 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 42
43 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 42
44 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 48 เข้าร่วม 44
45 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 48 เข้าร่วม 44
46 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 47 เข้าร่วม 46
47 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 47 เข้าร่วม 46
48 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 48
49 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 48
50 เหลียนหัว สพป. นครนายก 45 เข้าร่วม 48
51 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 43.34 เข้าร่วม 51
52 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 43.33 เข้าร่วม 52
53 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 53
54 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 53
55 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 53
56 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. นครนายก 42 เข้าร่วม 53
57 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 40.67 เข้าร่วม 57
58 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 40 เข้าร่วม 58
59 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 40 เข้าร่วม 58
60 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 38 เข้าร่วม 60
61 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 37 เข้าร่วม 61
62 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก 33.33 เข้าร่วม 62
63 วัดหนองคันจาม สพป. นครนายก 29.67 เข้าร่วม 63
64 บ้านบุ่งเข้ สพป. นครนายก 25.34 เข้าร่วม 64
65 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก - -
66 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพป. นครนายก - -
67 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก - -
68 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก - -
69 บ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก - -
70 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก - -
71 วัดบางปรัง สพป. นครนายก - -
72 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก - -
73 วัดวังไทร สพป. นครนายก - -
74 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก - -
75 สาริกา สพป. นครนายก - -
76 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -
77 โพธิวัฒน์พิทยา สพป. นครนายก - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 82 ทอง 4
5 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 81 ทอง 5
6 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 80 ทอง 6
7 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 78 เงิน 7
8 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 77 เงิน 8
9 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 76 เงิน 9
10 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 76 เงิน 9
11 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 75 เงิน 11
12 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 74 เงิน 12
13 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 74 เงิน 12
14 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 14
15 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 64 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 63 ทองแดง 16
17 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 62 ทองแดง 17
18 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 62 ทองแดง 17
19 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
20 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
21 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
22 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
23 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
24 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
25 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
26 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
27 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
28 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
29 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
30 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
31 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
32 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
33 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
34 วัดหนองรี สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
35 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
36 วัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
37 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
38 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
39 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
40 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
41 เหลียนหัว สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
42 โพธิวัฒน์พิทยา สพป. นครนายก 50 เข้าร่วม 19
43 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก - -
44 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก - -
45 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก - -
46 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก - -
47 วัดบางปรัง สพป. นครนายก - -
48 วัดพราหมณี สพป. นครนายก - -
49 วัดวังยายฉิม สพป. นครนายก - -
50 วัดวังไทร สพป. นครนายก - -
51 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก - -
52 วัดโคกลำดวน สพป. นครนายก - -
53 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก - -
54 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก - -

ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลคุณากร สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 92.8 ทอง 4
5 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 92.6 ทอง 5
6 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 92.4 ทอง 6
7 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 92 ทอง 7
8 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 91.8 ทอง 8
9 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 91.6 ทอง 9
10 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 91.4 ทอง 10
11 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 90.8 ทอง 11
12 บ้านดงแขวน สพป. นครนายก 90.6 ทอง 12
13 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 90.4 ทอง 13
14 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 90 ทอง 14
15 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 89.8 ทอง 15
16 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 89.6 ทอง 16
17 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก 89.4 ทอง 17
18 บ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 89 ทอง 18
19 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 88.8 ทอง 19
20 บ้านคลอง24 สพป. นครนายก 88.6 ทอง 20
21 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 88.4 ทอง 21
22 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 88.2 ทอง 22
23 วัดท่าทราย สพป. นครนายก 88 ทอง 23
24 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 87.8 ทอง 24
25 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 87.6 ทอง 25
26 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 87.4 ทอง 26
27 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 87.2 ทอง 27
28 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. นครนายก 86 ทอง 28
29 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก 85.5 ทอง 29
30 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 85 ทอง 30
31 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 84.8 ทอง 31
32 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 84.6 ทอง 32
33 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 84.2 ทอง 33
34 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 83.6 ทอง 34
35 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 83.4 ทอง 35
36 วัดวังยายฉิม สพป. นครนายก 83 ทอง 36
37 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 82.6 ทอง 37
38 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 82.4 ทอง 38
39 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 82 ทอง 39
40 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 81.4 ทอง 40
41 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 81.2 ทอง 41
42 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 81 ทอง 42
43 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 77.1 เงิน 43
44 วัดหนองคันจาม สพป. นครนายก 76.5 เงิน 44
45 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 76.2 เงิน 45
46 บ้านคลอง30 สพป. นครนายก 76.1 เงิน 46
47 บ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 75.3 เงิน 47
48 วัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก 75.2 เงิน 48
49 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 75 เงิน 49
50 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก 74.3 เงิน 50
51 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 74.2 เงิน 51
52 วัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 73.6 เงิน 52
53 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 73.4 เงิน 53
54 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 73.2 เงิน 54
55 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 73.1 เงิน 55
56 วัดหนองรี สพป. นครนายก 72.8 เงิน 56
57 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 72.7 เงิน 57
58 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 72.5 เงิน 58
59 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 72.3 เงิน 59
60 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 72 เงิน 60
61 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 71.6 เงิน 61
62 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 71.4 เงิน 62
63 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 71.3 เงิน 63
64 วัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 71.1 เงิน 64
65 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 70.3 เงิน 65
66 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 68.5 ทองแดง 66
67 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 68.1 ทองแดง 67
68 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 68.1 ทองแดง 67
69 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 67.5 ทองแดง 69
70 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 67.1 ทองแดง 70
71 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 66.5 ทองแดง 71
72 วัดท่าชัย สพป. นครนายก 66.5 ทองแดง 71
73 วัดโคกลำดวน สพป. นครนายก 66.5 ทองแดง 71
74 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. นครนายก 66.3 ทองแดง 74
75 วังดอกไม้ สพป. นครนายก 66.2 ทองแดง 75
76 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 66.1 ทองแดง 76
77 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 65.5 ทองแดง 77
78 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 65.5 ทองแดง 77
79 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 65.5 ทองแดง 77
80 บ้านชวดบัว สพป. นครนายก 65.1 ทองแดง 80
81 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 65.1 ทองแดง 80
82 วัดบางหอย สพป. นครนายก 65.1 ทองแดง 80
83 วันครู2504 สพป. นครนายก 65.1 ทองแดง 80
84 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 64.5 ทองแดง 84
85 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 63.5 ทองแดง 85
86 วัดวังไทร สพป. นครนายก 63.5 ทองแดง 85
87 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 63.4 ทองแดง 87
88 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 63.2 ทองแดง 88
89 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 63.1 ทองแดง 89
90 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 62.4 ทองแดง 90
91 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 62.3 ทองแดง 91
92 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 62.3 ทองแดง 91
93 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 62.1 ทองแดง 93
94 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 62.1 ทองแดง 93
95 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก 61.5 ทองแดง 95
96 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 61.5 ทองแดง 95
97 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 61.5 ทองแดง 95
98 สาริกา สพป. นครนายก 61.2 ทองแดง 98
99 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก - -
100 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก - -
101 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป. นครนายก - -
102 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก - -
103 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก - -
104 วัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก - -
105 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. นครนายก - -
106 วัดโคกสว่าง สพป. นครนายก - -
107 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) สพป. นครนายก - -

ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 92 ทอง 4
5 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 89 ทอง 5
6 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 88 ทอง 6
7 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 87 ทอง 7
8 บ้านคลอง24 สพป. นครนายก 86 ทอง 8
9 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 86 ทอง 8
10 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 86 ทอง 8
11 วัดโพธิ์ สพป. นครนายก 86 ทอง 8
12 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 85 ทอง 12
13 บ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 85 ทอง 12
14 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 85 ทอง 12
15 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 85 ทอง 12
16 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 85 ทอง 12
17 บ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 84 ทอง 17
18 อนุบาลคุณากร สพป. นครนายก 84 ทอง 17
19 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 84 ทอง 17
20 บ้านคลอง31 สพป. นครนายก 83 ทอง 20
21 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 83 ทอง 20
22 วัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 83 ทอง 20
23 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 82 ทอง 23
24 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 82 ทอง 23
25 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 81 ทอง 25
26 บ้านดงแขวน สพป. นครนายก 80 ทอง 26
27 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 80 ทอง 26
28 วัดท่าทราย สพป. นครนายก 80 ทอง 26
29 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 80 ทอง 26
30 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 80 ทอง 26
31 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 80 ทอง 26
32 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 79 เงิน 32
33 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 78 เงิน 33
34 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. นครนายก 77 เงิน 34
35 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 76 เงิน 35
36 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 76 เงิน 35
37 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. นครนายก 76 เงิน 35
38 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก 76 เงิน 35
39 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 76 เงิน 35
40 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 76 เงิน 35
41 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 76 เงิน 35
42 วัดวังไทร สพป. นครนายก 76 เงิน 35
43 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 76 เงิน 35
44 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 76 เงิน 35
45 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 75 เงิน 45
46 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก 75 เงิน 45
47 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 75 เงิน 45
48 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 75 เงิน 45
49 วัดบางหอย สพป. นครนายก 75 เงิน 45
50 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 75 เงิน 45
51 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 75 เงิน 45
52 วัดหนองรี สพป. นครนายก 75 เงิน 45
53 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 75 เงิน 45
54 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 75 เงิน 45
55 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 75 เงิน 45
56 สาริกา สพป. นครนายก 75 เงิน 45
57 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 75 เงิน 45
58 เหลียนหัว สพป. นครนายก 75 เงิน 45
59 วัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 74 เงิน 59
60 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 72 เงิน 60
61 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 72 เงิน 60
62 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 71 เงิน 62
63 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 70 เงิน 63
64 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก 68 ทองแดง 64
65 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 67 ทองแดง 65
66 วัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก 67 ทองแดง 65
67 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 67
68 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 65 ทองแดง 67
69 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 67
70 วัดสุวรรณศิริ สพป. นครนายก 64 ทองแดง 70
71 วัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 64 ทองแดง 70
72 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 63 ทองแดง 72
73 วันครู2504 สพป. นครนายก 63 ทองแดง 72
74 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 62 ทองแดง 74
75 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. นครนายก 61 ทองแดง 75
76 วัดโคกลำดวน สพป. นครนายก 61 ทองแดง 75
77 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก - -
78 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก - -
79 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก - -
80 วัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก - -