หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางนิตยา วิชนา 11.838984, 99.829302 081-0118137
2 สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางประไพ เกษแก้ว 11.817616, 99.788081 089-8376923
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ 11.736316, 99.764119 089-8367974
4 โรงเรียนบ้านมรสวบ หมู่ 4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ 11.407578, 99.491169 089-8367974
5 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ถนนสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 11.809714, 99.797622 081-6415496
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางประไพ เกษแก้ว 11.803447, 99.797121 089-8376923
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายพีระพล สุทธาพานิช 11.817903, 99.784061 087-1714379

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]