หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) 14 ต.ค. 2557 10.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) 13 ต.ค. 2557 10.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) 15 ต.ค. 2557 10.00-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น ฝั่งพานิชย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 ป.2/5และป.2/6 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น ฝั่งพานิชย์ ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 และ ป.2/3 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น ฝั่งพานิชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น ฝั่งพานิชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 14 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
ทุกทีมแข่งขันในระดับประเทศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]