หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]