หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น เก่า ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 2 ห้องรวม 2 ห้อง และห้องว่าง 13 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น เก่า ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 2 ห้องรวม 2 ห้อง และห้องว่าง 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารเก่า 3 ชั้น ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 2 ห้องรวม 2 ห้อง และห้องว่าง 14 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารธุรการ 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 13 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารธุรการ 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารธุรการ 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 14 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารธุรการ 3 ชั้น ชั้น 2 คอมพิวเตอร์ 4 13 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เรือนไทยไม้ประดับ 13 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เรือนไทยไม้ประดับ 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เรือนไทยไม้ประดับ 15 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร 3 ชั้น เก่า ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 1 ห้องสมุด 13 ต.ค. 2557 10.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารเก่า 3 ชั้น ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 1 ห้องสมุด 14 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารเก่า 3 ชั้น ฝั่งเทศบาลฯ ชั้น 1 ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ หอประชุมอเนกประสงค์ 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]