หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 54 31 68.89% 6 13.33% 5 11.11% 3 6.67% 45
2 โรงเรียนบ้านมรสวบ 45 26 63.41% 10 24.39% 2 4.88% 3 7.32% 41
3 โรงเรียนบางสะพาน 40 25 67.57% 7 18.92% 5 13.51% 0 0% 37
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 33 23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 53 20 43.48% 11 23.91% 8 17.39% 7 15.22% 46
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 36 18 54.55% 11 33.33% 3 9.09% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านไชยราช 38 17 48.57% 7 20% 7 20% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนบ้านในล็อค 27 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
9 โรงเรียนกิตติคุณ 30 15 51.72% 10 34.48% 4 13.79% 0 0% 29
10 โรงเรียนบ้านทองมงคล 36 15 57.69% 7 26.92% 1 3.85% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 23 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนธนาคารออมสิน 24 12 52.17% 7 30.43% 0 0% 4 17.39% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 24 12 50% 4 16.67% 6 25% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 28 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
15 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 26 11 45.83% 8 33.33% 5 20.83% 0 0% 24
16 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 21 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 29 10 35.71% 9 32.14% 6 21.43% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 36 10 35.71% 8 28.57% 6 21.43% 4 14.29% 28
19 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 16 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 39 9 34.62% 7 26.92% 6 23.08% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 26 7 28% 7 28% 8 32% 3 12% 25
22 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนอรุณวิทยา 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนด่านสิงขร 19 7 36.84% 3 15.79% 8 42.11% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 17 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนวัดหนองหอย 26 6 25% 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 24
27 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 33 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 19 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 17 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 15 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 4 28.57% 14
33 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 29 5 23.81% 3 14.29% 10 47.62% 3 14.29% 21
35 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 15 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 21 4 20% 10 50% 4 20% 2 10% 20
37 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 18 4 23.53% 8 47.06% 0 0% 5 29.41% 17
38 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 16 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 17 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 16
40 โรงเรียนวัดดอนยาง 22 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 18 4 23.53% 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 17
43 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 12 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านชะม่วง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านยางเขา 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านคลองลอย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 22 3 15.79% 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 19
50 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 25 3 13.64% 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 22
51 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 22 3 15% 6 30% 6 30% 5 25% 20
52 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 24 3 16.67% 5 27.78% 4 22.22% 6 33.33% 18
53 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 13 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 18 3 17.65% 3 17.65% 8 47.06% 3 17.65% 17
55 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนอุดมราชภักดี 12 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านบางเบิด 13 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
59 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 11 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
61 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
62 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านหนองกก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
65 โรงเรียนวัดนาผักขวง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนประชารังสรรค์ 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านดอนทราย 9 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
70 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 10 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 16 2 12.5% 1 6.25% 7 43.75% 6 37.5% 16
73 โรงเรียนบ้านสีดางาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านหินกอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
75 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านเขามัน 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านบึง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
80 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดกำมะเสน 15 1 6.67% 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 15
82 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 11 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 11
83 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 11 1 9.09% 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านหินเทิน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านยุบพริก 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนจันทรศึกษา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 8 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
94 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 8 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
96 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านท่าขาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 7 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 12 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
106 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
107 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 7 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
112 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านปากแพรก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดนาล้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนศิริวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวังมะเดื่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านทางหวาย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านดอนสูง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
121 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]