หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนด่านสิงขร 19 38 31
2 009 โรงเรียนธนาคารออมสิน 24 49 27
3 012 โรงเรียนบางสะพาน 40 66 53
4 014 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 4 7 6
5 015 โรงเรียนบ้านคลองลอย 7 18 8
6 016 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 28 46 36
7 017 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 18 30 23
8 018 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 21 41 34
9 019 โรงเรียนบ้านชะม่วง 7 26 13
10 020 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 13 27 19
11 022 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 7 15 9
12 024 โรงเรียนบ้านดอนทราย 9 20 13
13 025 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 1
14 026 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 33 76 36
15 027 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 0 0 0
16 028 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านดอนสูง 3 4 3
18 023 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 3 5 3
19 030 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 3 3
20 031 โรงเรียนบ้านทองมงคล 36 89 52
21 032 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 11 21 13
22 034 โรงเรียนบ้านทางหวาย 2 5 4
23 036 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 33 50 45
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 26 56 34
25 041 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 15 26 16
26 042 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 16 28 27
27 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0
28 038 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 4 6 4
29 040 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 1 1
30 033 โรงเรียนบ้านท่าขาม 2 5 3
31 035 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 4 8 4
32 043 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 8 21 15
33 048 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 53 84 75
34 046 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 16 47 25
35 047 โรงเรียนบ้านบางเบิด 13 28 21
36 049 โรงเรียนบ้านบึง 3 3 3
37 050 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 18 36 27
38 051 โรงเรียนบ้านปากแพรก 2 6 3
39 052 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 1 1
40 053 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 9 16 9
41 054 โรงเรียนบ้านมรสวบ 45 107 58
42 055 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 25 35 26
43 056 โรงเรียนบ้านยางเขา 10 22 11
44 058 โรงเรียนบ้านยุบพริก 7 9 7
45 057 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 12 33 23
46 059 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 1 1 1
47 062 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 36 61 41
48 063 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 11 7
49 064 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
50 065 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 29 51 29
51 066 โรงเรียนบ้านสีดางาม 4 6 5
52 067 โรงเรียนบ้านหนองกก 5 19 9
53 068 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 1 2 2
54 069 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 5 9 8
55 070 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 7 16 7
56 071 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 2 4 2
57 072 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 22 35 23
58 073 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม 0 0 0
59 074 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 22 47 24
60 076 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 16 29 22
61 078 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 17 15
62 077 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 24 54 38
63 075 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 24 37 24
64 086 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 6 8 8
65 087 โรงเรียนบ้านหินกอง 4 8 7
66 088 โรงเรียนบ้านหินเทิน 5 11 5
67 080 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 11 23 13
68 081 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 29 76 49
69 082 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 17 28 23
70 083 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 8 22 15
71 079 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 0 0 0
72 085 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1 1 1
73 090 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 8 18 11
74 091 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 3 9 5
75 092 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 1 3 1
76 013 โรงเรียนบ้านเขามัน 6 17 7
77 044 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 7 14 11
78 089 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 8 13 8
79 045 โรงเรียนบ้านในล็อค 27 61 30
80 021 โรงเรียนบ้านไชยราช 38 67 54
81 061 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 17 34 29
82 060 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 13 6
83 094 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 5 12 8
84 095 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 9 14 9
85 096 โรงเรียนประชารังสรรค์ 11 15 13
86 097 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 6 9 8
87 098 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 7 15 12
88 101 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 21 30 28
89 103 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 12 17 16
90 104 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 13 16 13
91 105 โรงเรียนวังมะเดื่อ 1 1 1
92 106 โรงเรียนวัดกำมะเสน 15 22 19
93 108 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 14 22 21
94 109 โรงเรียนวัดดอนยาง 22 39 23
95 110 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 7 11 7
96 111 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 6 15 9
97 112 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 2 5 2
98 113 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 26 48 31
99 010 โรงเรียนวัดนาผักขวง 4 15 9
100 114 โรงเรียนวัดนาล้อม 2 4 2
101 115 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 4 11 4
102 116 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 4 16 7
103 117 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 5 9 6
104 118 โรงเรียนวัดหนองหอย 26 48 28
105 107 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 4 6 4
106 121 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 39 70 52
107 122 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 11 17 11
108 124 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 3 14 5
109 135 โรงเรียนหนองพิกุล 0 0 0
110 125 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 23 37 25
111 127 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 17 36 20
112 128 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 36 67 56
113 129 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 18 39 22
114 130 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 54 107 67
115 131 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 19 34 28
116 134 โรงเรียนอุดมราชภักดี 12 28 20
117 133 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 3 5 4
118 011 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 11 27 18
119 120 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 4 15 11
120 004 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 2 2 2
121 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 12 19 18
122 001 โรงเรียนกิตติคุณ 30 63 44
123 002 โรงเรียนจันทรศึกษา 4 11 6
124 084 โรงเรียนบ้านห้วยหนำ 0 0 0
125 099 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
126 100 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0
127 102 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 8 27 10
128 119 โรงเรียนศิริวิทยา 2 3 2
129 123 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 15 34 20
130 126 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 4 11 5
131 132 โรงเรียนอรุณวิทยา 14 32 15
132 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 10 17 12
133 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 6 11 8
134 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 8 12 10
รวม 1615 3178 2136
5314

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662042
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]