สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 31 6 5 3 42
2 บางสะพาน 25 7 5 0 37
3 บ้านทุ่งกะโตน 23 4 1 2 28
4 บ้านมรสวบ 21 10 2 3 33
5 บ้านบางสะพานน้อย 20 11 8 7 39
6 บ้านวังน้ำเขียว 18 11 3 1 32
7 บ้านไชยราช 17 7 7 4 31
8 กิตติคุณ 15 10 4 0 29
9 บ้านทองมงคล 15 7 1 3 23
10 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 13 6 1 3 20
11 ธนาคารออมสิน 12 7 0 4 19
12 บ้านหนองห้วยฝาด 12 4 6 2 22
13 บ้านคลองวาฬ 12 4 3 1 19
14 วัดธงชัยธรรมจักร 11 8 5 0 24
15 บ้านบางเจริญ 10 3 0 2 13
16 อนุบาลบางสะพาน 9 8 6 4 23
17 บ้านคั่นกระได 9 3 5 2 17
18 บ้านในล็อค 8 4 1 1 13
19 บ้านห้วยน้ำพุ 7 9 5 3 21
20 บ้านทุ่งตาแก้ว 7 7 8 3 22
21 วัดดอนตะเคียน 7 5 2 0 14
22 อรุณวิทยา 7 4 2 1 13
23 ด่านสิงขร 7 3 8 1 18
24 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 7 2 4 1 13
25 วัดหนองหอย 6 9 7 2 22
26 สมาคมเลขานุการสตรี 1 6 7 6 3 19
27 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 6 5 3 2 14
28 บ้านไร่บนสามัคคี 6 4 3 0 13
29 บ้านห้วยทรายขาว 6 3 1 0 10
30 บ้านธรรมรัตน์ 6 0 1 0 7
31 บ้านดอนสง่า 5 7 5 1 17
32 บ้านทุ่งยาว 5 5 0 4 10
33 มูลนิธิศึกษา 5 4 2 0 11
34 บ้านสวนหลวง 5 3 10 3 18
35 สหมิตรวิทยาคม 5 2 4 3 11
36 พัฒนาประชานุเคราะห์ 4 10 4 2 18
37 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 7 3 1 14
38 อนุบาลทับสะแก 4 7 1 4 12
39 วัดดอนยาง 4 6 6 2 16
40 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 4 6 1 0 11
41 อนุบาลบางสะพานน้อย 4 4 5 4 13
42 ประชาพิทักษ์ 4 3 1 1 8
43 บ้านชะม่วง 4 3 0 0 7
44 บ้านยางเขา 4 2 2 0 8
45 บ้านคลองลอย 4 2 0 0 6
46 บ้านวังยาง 4 1 0 0 5
47 บ้านหนองระแวง 3 8 5 3 16
48 บ้านมะเดื่อทอง 3 7 6 6 16
49 บ้านหนองมะค่า 3 6 6 5 15
50 บ้านช้างเผือก 3 4 2 1 9
51 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 3 3 8 3 14
52 บ้านห้วยสัก 3 3 2 0 8
53 บ้านหนองหิน 3 3 1 1 7
54 อุดมราชภักดี 3 3 1 0 7
55 บ้านบางเบิด 3 2 4 4 9
56 บ้านทองอินทร์ 3 2 2 2 7
57 บ้านหนองปุหลก 3 2 2 0 7
58 เทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 3 1 2 0 6
59 มัธยมนพคุณ 3 1 1 0 5
60 บ้านหนองกก 3 1 0 0 4
61 บ้านดอนใจดี 3 0 0 0 3
62 วัดนาผักขวง 3 0 0 0 3
63 บ้านคอกช้าง 2 8 0 5 10
64 ประชารังสรรค์ 2 6 1 2 9
65 บ้านหนองเสือ 2 5 4 6 11
66 บ้านพุตะแบก 2 3 3 1 8
67 บ้านดอนทราย 2 3 0 3 5
68 เทศบาลบ้านค่าย 2 2 0 2 4
69 ประชาบูรณะวิทยา 2 2 0 0 4
70 บ้านทุ่งสีเสียด 2 1 7 6 10
71 บ้านหินกอง 2 1 1 0 4
72 เศรษฐพานิชวิทยา 2 1 1 0 4
73 บ้านสีดางาม 2 1 1 0 4
74 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 2 1 0 1 3
75 บ้านบึง 2 1 0 0 3
76 บ้านเขามัน 2 1 0 0 3
77 บ้านดงไม้งาม 2 0 2 2 4
78 เทศบาลบ้านหนองบัว 2 0 2 0 4
79 เนินแก้ววิทยาคาร 1 6 1 3 8
80 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 3 6 1 10
81 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 1 3 3 0 7
82 บ้านย่านซื่อ 1 3 1 2 5
83 บ้านหินเทิน 1 3 1 0 5
84 บ้านยุบพริก 1 2 4 0 7
85 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1 2 1 1 4
86 บ้านทุ่งเชือก 1 2 1 0 4
87 วัดปากคลองเกลียว 1 1 2 1 4
88 บ้านท่าฝาง 1 1 2 0 4
89 บ้านคลองชายธง 1 1 1 1 3
90 จันทรศึกษา 1 1 1 0 3
91 บ้านเหมืองแร่ 1 1 0 3 2
92 บ้านอ่าวน้อย 1 1 0 0 2
93 บ้านอ่างทอง 1 0 3 3 4
94 อนุบาลดรุณวัฒนา 1 0 3 0 4
95 วัดนาหูกวาง 1 0 1 0 2
96 บ้านหนองมงคล 1 0 1 0 2
97 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 0 0 1 1
98 บ้านหนองจันทร์ 1 0 0 1 1
99 บ้านท่าขาม 1 0 0 1 1
100 บ้านราษฎร์ประสงค์ 1 0 0 0 1
101 บ้านอ่าวยาง 1 0 0 0 1
102 วัดกำมะเสน 0 7 4 1 11
103 วัดทุ่งกลาง 0 5 0 1 5
104 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 4 0 2 4
105 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 3 5 2 8
106 ประชาราษฎร์บำรุง 0 3 3 0 6
107 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
108 วัดทุ่งประดู่ 0 2 0 0 2
109 บ้านเนินดินแดง 0 1 5 1 6
110 บ้านไร่ใน 0 1 2 0 3
111 สามัคคีร่วมจิต 0 1 2 0 3
112 อ่างทองพัฒนา 0 1 1 1 2
113 บ้านปากแพรก 0 1 1 0 2
114 วัดนาล้อม 0 1 1 0 2
115 ศิริวิทยา 0 1 0 1 1
116 บ้านทุ่งไทร 0 1 0 0 1
117 วังมะเดื่อ 0 1 0 0 1
118 บ้านทรายทอง 0 0 2 0 2
119 บ้านทางหวาย 0 0 2 0 2
120 บ้านดอนสูง 0 0 1 1 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 1 0 1
122 บ้านฝั่งแดง 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองฆ้อง 0 0 1 0 1
124 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 1 0
รวม 531 397 285 166 1,379