สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 14 11 2 27 31 6 5 3 42
2 บ้านวังน้ำเขียว 14 5 5 24 18 11 3 1 32
3 บ้านทุ่งกะโตน 9 7 4 20 23 4 1 2 28
4 บ้านทองมงคล 9 4 4 17 15 7 1 3 23
5 บางสะพาน 8 7 7 22 25 7 5 0 37
6 บ้านไชยราช 8 3 5 16 17 7 7 4 31
7 บ้านบางสะพานน้อย 6 6 4 16 20 11 8 7 39
8 บ้านมรสวบ 5 9 6 20 21 10 2 3 33
9 ธนาคารออมสิน 5 4 3 12 12 7 0 4 19
10 กิตติคุณ 4 4 4 12 15 10 4 0 29
11 บ้านบางเจริญ 4 4 1 9 10 3 0 2 13
12 บ้านคลองวาฬ 3 3 2 8 12 4 3 1 19
13 บ้านในล็อค 3 3 2 8 8 4 1 1 13
14 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 3 1 7 13 6 1 3 20
15 วัดธงชัยธรรมจักร 3 2 0 5 11 8 5 0 24
16 บ้านห้วยน้ำพุ 3 1 5 9 7 9 5 3 21
17 สมาคมเลขานุการสตรี 1 3 1 3 7 6 7 6 3 19
18 บ้านคลองลอย 3 0 0 3 4 2 0 0 6
19 บ้านคั่นกระได 2 4 3 9 9 3 5 2 17
20 บ้านหนองห้วยฝาด 2 4 0 6 12 4 6 2 22
21 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 2 3 0 5 7 2 4 1 13
22 วัดหนองหอย 2 2 3 7 6 9 7 2 22
23 บ้านสวนหลวง 2 2 2 6 5 3 10 3 18
24 บ้านไร่บนสามัคคี 2 2 1 5 6 4 3 0 13
25 บ้านธรรมรัตน์ 2 2 0 4 6 0 1 0 7
26 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 2 1 1 4 3 3 8 3 14
27 บ้านทองอินทร์ 2 1 1 4 3 2 2 2 7
28 บ้านดงไม้งาม 2 1 0 3 2 0 2 2 4
29 บ้านหนองเสือ 2 0 1 3 2 5 4 6 11
30 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 0 0 2 6 5 3 2 14
31 บ้านชะม่วง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
32 มัธยมนพคุณ 2 0 0 2 3 1 1 0 5
33 ด่านสิงขร 1 4 2 7 7 3 8 1 18
34 อรุณวิทยา 1 3 3 7 7 4 2 1 13
35 บ้านดอนสง่า 1 3 2 6 5 7 5 1 17
36 วัดดอนยาง 1 2 1 4 4 6 6 2 16
37 บ้านหนองระแวง 1 2 0 3 3 8 5 3 16
38 อนุบาลบางสะพาน 1 1 7 9 9 8 6 4 23
39 บ้านยางเขา 1 1 4 6 4 2 2 0 8
40 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 1 3 5 4 4 5 4 13
41 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 1 2 4 4 10 4 2 18
42 บ้านหนองมะค่า 1 1 2 4 3 6 6 5 15
43 วัดดอนตะเคียน 1 1 1 3 7 5 2 0 14
44 บ้านมะเดื่อทอง 1 1 1 3 3 7 6 6 16
45 บ้านห้วยสัก 1 1 1 3 3 3 2 0 8
46 เทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1 1 1 3 3 1 2 0 6
47 สหมิตรวิทยาคม 1 1 0 2 5 2 4 3 11
48 บ้านช้างเผือก 1 1 0 2 3 4 2 1 9
49 บ้านดอนทราย 1 1 0 2 2 3 0 3 5
50 บ้านบึง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 ประชาพิทักษ์ 1 0 1 2 4 3 1 1 8
52 บ้านดอนใจดี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
53 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 0 1 2 1 3 6 1 10
54 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1 0 0 1 4 6 1 0 11
55 เทศบาลบ้านหนองบัว 1 0 0 1 2 0 2 0 4
56 บ้านย่านซื่อ 1 0 0 1 1 3 1 2 5
57 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 1 1 2 1 0 4
58 จันทรศึกษา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
59 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 4 2 6 7 7 8 3 22
61 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 2 0 2 4 7 3 1 14
62 อุดมราชภักดี 0 2 0 2 3 3 1 0 7
63 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 3 6 3 1 0 10
64 วัดกำมะเสน 0 1 2 3 0 7 4 1 11
65 บ้านทุ่งยาว 0 1 1 2 5 5 0 4 10
66 บ้านหนองปุหลก 0 1 1 2 3 2 2 0 7
67 บ้านหนองกก 0 1 1 2 3 1 0 0 4
68 บ้านทุ่งสีเสียด 0 1 1 2 2 1 7 6 10
69 อนุบาลทับสะแก 0 1 0 1 4 7 1 4 12
70 บ้านบางเบิด 0 1 0 1 3 2 4 4 9
71 บ้านคอกช้าง 0 1 0 1 2 8 0 5 10
72 บ้านหินกอง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
73 เศรษฐพานิชวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
74 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
75 เนินแก้ววิทยาคาร 0 1 0 1 1 6 1 3 8
76 วัดนาหูกวาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 มูลนิธิศึกษา 0 0 2 2 5 4 2 0 11
78 บ้านหนองหิน 0 0 2 2 3 3 1 1 7
79 วัดนาผักขวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
80 เทศบาลบ้านค่าย 0 0 1 1 2 2 0 2 4
81 บ้านเขามัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
82 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 0 1 1 1 3 3 0 7
83 บ้านหินเทิน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
84 บ้านอ่างทอง 0 0 1 1 1 0 3 3 4
85 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 0 1 1 1 0 3 0 4
86 บ้านหนองจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
87 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 0 1 1 0 3 5 2 8
88 บ้านวังยาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
89 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 2 6 1 2 9
90 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 2 3 3 1 8
91 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
92 บ้านสีดางาม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 1 2 4 0 7
94 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 1 2 1 1 4
95 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
96 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
97 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
98 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
99 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านท่าขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 บ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 5 0 1 5
105 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 4 0 2 4
106 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
107 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 วัดทุ่งประดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 1 5 1 6
110 บ้านไร่ใน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 สามัคคีร่วมจิต 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
113 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 ศิริวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
116 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
119 บ้านทางหวาย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 บ้านดอนสูง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองฆ้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 148 127 437 531 397 285 166 1,213