สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 14 11 2 27 31 6 5 3 42
2 บ้านวังน้ำเขียว 14 5 5 24 18 11 3 1 32
3 บ้านในล็อค 10 6 2 18 16 4 3 1 23
4 บ้านทุ่งกะโตน 9 7 4 20 23 4 1 2 28
5 บ้านทองมงคล 9 4 4 17 15 7 1 3 23
6 บ้านมรสวบ 8 10 7 25 26 10 2 3 38
7 บางสะพาน 8 7 7 22 25 7 5 0 37
8 บ้านไชยราช 8 3 5 16 17 7 7 4 31
9 บ้านบางสะพานน้อย 6 6 4 16 20 11 8 7 39
10 บ้านห้วยน้ำพุ 6 2 5 13 10 9 6 3 25
11 ธนาคารออมสิน 5 4 3 12 12 7 0 4 19
12 บ้านย่านซื่อ 5 0 0 5 4 3 2 2 9
13 กิตติคุณ 4 4 4 12 15 10 4 0 29
14 บ้านบางเจริญ 4 4 1 9 10 3 0 2 13
15 สมาคมเลขานุการสตรี 1 4 3 3 10 9 7 6 4 22
16 บ้านคลองวาฬ 3 3 2 8 12 4 3 1 19
17 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 3 1 7 13 6 1 3 20
18 วัดธงชัยธรรมจักร 3 2 0 5 11 8 5 0 24
19 บ้านหนองเสือ 3 0 1 4 3 5 4 6 12
20 บ้านคลองลอย 3 0 0 3 4 2 0 0 6
21 บ้านคั่นกระได 2 6 3 11 11 3 5 2 19
22 บ้านหนองห้วยฝาด 2 4 0 6 12 4 6 2 22
23 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 2 3 0 5 7 2 4 1 13
24 วัดหนองหอย 2 2 3 7 6 9 7 2 22
25 บ้านสวนหลวง 2 2 2 6 5 3 10 3 18
26 บ้านไร่บนสามัคคี 2 2 1 5 6 4 3 0 13
27 บ้านธรรมรัตน์ 2 2 0 4 6 0 1 0 7
28 อนุบาลบางสะพาน 2 1 7 10 10 8 6 4 24
29 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 2 1 1 4 3 3 8 3 14
30 บ้านทองอินทร์ 2 1 1 4 3 2 2 2 7
31 บ้านคอกช้าง 2 1 0 3 4 8 0 5 12
32 บ้านดงไม้งาม 2 1 0 3 2 0 2 2 4
33 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 0 0 2 6 5 3 2 14
34 บ้านชะม่วง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
35 มัธยมนพคุณ 2 0 0 2 3 1 1 0 5
36 ด่านสิงขร 1 4 2 7 7 3 8 1 18
37 อรุณวิทยา 1 3 3 7 7 4 2 1 13
38 บ้านดอนสง่า 1 3 3 7 6 7 5 1 18
39 วัดดอนยาง 1 2 1 4 4 6 6 2 16
40 บ้านหนองระแวง 1 2 0 3 3 8 5 3 16
41 บ้านยางเขา 1 1 4 6 4 2 2 0 8
42 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 1 3 5 4 4 5 4 13
43 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 1 2 4 4 10 4 2 18
44 บ้านหนองมะค่า 1 1 2 4 3 6 6 5 15
45 บ้านหนองจันทร์ 1 1 2 4 3 0 0 2 3
46 วัดดอนตะเคียน 1 1 1 3 7 5 2 0 14
47 บ้านมะเดื่อทอง 1 1 1 3 3 7 6 6 16
48 บ้านห้วยสัก 1 1 1 3 3 3 2 0 8
49 เทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1 1 1 3 3 1 2 0 6
50 สหมิตรวิทยาคม 1 1 0 2 5 2 4 3 11
51 บ้านช้างเผือก 1 1 0 2 3 4 2 1 9
52 บ้านดอนทราย 1 1 0 2 2 3 0 3 5
53 บ้านบึง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
54 ประชาพิทักษ์ 1 0 1 2 4 3 1 1 8
55 บ้านดอนใจดี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
56 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 0 1 2 1 3 6 1 10
57 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1 0 0 1 4 6 1 0 11
58 เทศบาลบ้านหนองบัว 1 0 0 1 2 0 2 0 4
59 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 1 1 2 1 0 4
60 จันทรศึกษา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
61 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 4 2 6 7 7 8 3 22
63 วัดกำมะเสน 0 3 3 6 1 7 6 1 14
64 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 2 0 2 4 7 3 1 14
65 อุดมราชภักดี 0 2 0 2 3 3 1 0 7
66 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 2 3 6 3 1 0 10
67 บ้านทุ่งยาว 0 1 1 2 5 5 0 4 10
68 บ้านหนองปุหลก 0 1 1 2 3 2 2 0 7
69 บ้านหนองกก 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 บ้านทุ่งสีเสียด 0 1 1 2 2 1 7 6 10
71 อนุบาลทับสะแก 0 1 0 1 4 7 1 4 12
72 บ้านบางเบิด 0 1 0 1 3 2 4 4 9
73 บ้านหินกอง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
74 เศรษฐพานิชวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
75 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
76 เนินแก้ววิทยาคาร 0 1 0 1 1 6 1 3 8
77 วัดนาหูกวาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 มูลนิธิศึกษา 0 0 2 2 5 4 2 0 11
79 บ้านหนองหิน 0 0 2 2 3 3 1 1 7
80 วัดนาผักขวง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
81 เทศบาลบ้านค่าย 0 0 1 1 2 2 0 2 4
82 บ้านเขามัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
83 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 0 1 1 1 3 3 0 7
84 บ้านหินเทิน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
85 บ้านอ่างทอง 0 0 1 1 1 0 3 3 4
86 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 0 1 1 1 0 3 0 4
87 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 0 1 1 0 3 5 2 8
88 บ้านวังยาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
89 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 2 6 1 2 9
90 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 2 3 3 1 8
91 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
92 บ้านสีดางาม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 1 2 4 0 7
94 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 1 2 1 1 4
95 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
96 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
97 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
98 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
99 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านท่าขาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 บ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 5 0 1 5
105 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 4 0 2 4
106 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
107 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 วัดทุ่งประดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 1 5 1 6
110 บ้านไร่ใน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 สามัคคีร่วมจิต 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
113 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 ศิริวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
116 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
119 บ้านทางหวาย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 บ้านดอนสูง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองฆ้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 160 131 476 563 397 291 168 1,251