สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 31 6 5 3 42
2 บ้านมรสวบ 26 10 2 3 38
3 บางสะพาน 25 7 5 0 37
4 บ้านทุ่งกะโตน 23 4 1 2 28
5 บ้านบางสะพานน้อย 20 11 8 7 39
6 บ้านวังน้ำเขียว 18 11 3 1 32
7 บ้านไชยราช 17 7 7 4 31
8 บ้านในล็อค 16 4 3 1 23
9 กิตติคุณ 15 10 4 0 29
10 บ้านทองมงคล 15 7 1 3 23
11 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 13 6 1 3 20
12 ธนาคารออมสิน 12 7 0 4 19
13 บ้านหนองห้วยฝาด 12 4 6 2 22
14 บ้านคลองวาฬ 12 4 3 1 19
15 วัดธงชัยธรรมจักร 11 8 5 0 24
16 บ้านคั่นกระได 11 3 5 2 19
17 บ้านห้วยน้ำพุ 10 9 6 3 25
18 อนุบาลบางสะพาน 10 8 6 4 24
19 บ้านบางเจริญ 10 3 0 2 13
20 สมาคมเลขานุการสตรี 1 9 7 6 4 22
21 บ้านทุ่งตาแก้ว 7 7 8 3 22
22 วัดดอนตะเคียน 7 5 2 0 14
23 อรุณวิทยา 7 4 2 1 13
24 ด่านสิงขร 7 3 8 1 18
25 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 7 2 4 1 13
26 วัดหนองหอย 6 9 7 2 22
27 บ้านดอนสง่า 6 7 5 1 18
28 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 6 5 3 2 14
29 บ้านไร่บนสามัคคี 6 4 3 0 13
30 บ้านห้วยทรายขาว 6 3 1 0 10
31 บ้านธรรมรัตน์ 6 0 1 0 7
32 บ้านทุ่งยาว 5 5 0 4 10
33 มูลนิธิศึกษา 5 4 2 0 11
34 บ้านสวนหลวง 5 3 10 3 18
35 สหมิตรวิทยาคม 5 2 4 3 11
36 พัฒนาประชานุเคราะห์ 4 10 4 2 18
37 บ้านคอกช้าง 4 8 0 5 12
38 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 7 3 1 14
39 อนุบาลทับสะแก 4 7 1 4 12
40 วัดดอนยาง 4 6 6 2 16
41 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 4 6 1 0 11
42 อนุบาลบางสะพานน้อย 4 4 5 4 13
43 บ้านย่านซื่อ 4 3 2 2 9
44 ประชาพิทักษ์ 4 3 1 1 8
45 บ้านชะม่วง 4 3 0 0 7
46 บ้านยางเขา 4 2 2 0 8
47 บ้านคลองลอย 4 2 0 0 6
48 บ้านวังยาง 4 1 0 0 5
49 บ้านหนองระแวง 3 8 5 3 16
50 บ้านมะเดื่อทอง 3 7 6 6 16
51 บ้านหนองมะค่า 3 6 6 5 15
52 บ้านหนองเสือ 3 5 4 6 12
53 บ้านช้างเผือก 3 4 2 1 9
54 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 3 3 8 3 14
55 บ้านห้วยสัก 3 3 2 0 8
56 บ้านหนองหิน 3 3 1 1 7
57 อุดมราชภักดี 3 3 1 0 7
58 บ้านบางเบิด 3 2 4 4 9
59 บ้านทองอินทร์ 3 2 2 2 7
60 บ้านหนองปุหลก 3 2 2 0 7
61 เทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 3 1 2 0 6
62 มัธยมนพคุณ 3 1 1 0 5
63 บ้านหนองกก 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองจันทร์ 3 0 0 2 3
65 บ้านดอนใจดี 3 0 0 0 3
66 วัดนาผักขวง 3 0 0 0 3
67 ประชารังสรรค์ 2 6 1 2 9
68 บ้านพุตะแบก 2 3 3 1 8
69 บ้านดอนทราย 2 3 0 3 5
70 เทศบาลบ้านค่าย 2 2 0 2 4
71 ประชาบูรณะวิทยา 2 2 0 0 4
72 บ้านทุ่งสีเสียด 2 1 7 6 10
73 บ้านหินกอง 2 1 1 0 4
74 เศรษฐพานิชวิทยา 2 1 1 0 4
75 บ้านสีดางาม 2 1 1 0 4
76 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 2 1 0 1 3
77 บ้านบึง 2 1 0 0 3
78 บ้านเขามัน 2 1 0 0 3
79 บ้านดงไม้งาม 2 0 2 2 4
80 เทศบาลบ้านหนองบัว 2 0 2 0 4
81 วัดกำมะเสน 1 7 6 1 14
82 เนินแก้ววิทยาคาร 1 6 1 3 8
83 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 3 6 1 10
84 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 1 3 3 0 7
85 บ้านหินเทิน 1 3 1 0 5
86 บ้านยุบพริก 1 2 4 0 7
87 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1 2 1 1 4
88 บ้านทุ่งเชือก 1 2 1 0 4
89 วัดปากคลองเกลียว 1 1 2 1 4
90 บ้านท่าฝาง 1 1 2 0 4
91 บ้านคลองชายธง 1 1 1 1 3
92 จันทรศึกษา 1 1 1 0 3
93 บ้านเหมืองแร่ 1 1 0 3 2
94 บ้านอ่าวน้อย 1 1 0 0 2
95 บ้านอ่างทอง 1 0 3 3 4
96 อนุบาลดรุณวัฒนา 1 0 3 0 4
97 วัดนาหูกวาง 1 0 1 0 2
98 บ้านหนองมงคล 1 0 1 0 2
99 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 0 0 1 1
100 บ้านท่าขาม 1 0 0 1 1
101 บ้านราษฎร์ประสงค์ 1 0 0 0 1
102 บ้านอ่าวยาง 1 0 0 0 1
103 วัดทุ่งกลาง 0 5 0 1 5
104 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 4 0 2 4
105 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 3 5 2 8
106 ประชาราษฎร์บำรุง 0 3 3 0 6
107 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
108 วัดทุ่งประดู่ 0 2 0 0 2
109 บ้านเนินดินแดง 0 1 5 1 6
110 บ้านไร่ใน 0 1 2 0 3
111 สามัคคีร่วมจิต 0 1 2 0 3
112 อ่างทองพัฒนา 0 1 1 1 2
113 บ้านปากแพรก 0 1 1 0 2
114 วัดนาล้อม 0 1 1 0 2
115 ศิริวิทยา 0 1 0 1 1
116 บ้านทุ่งไทร 0 1 0 0 1
117 วังมะเดื่อ 0 1 0 0 1
118 บ้านทรายทอง 0 0 2 0 2
119 บ้านทางหวาย 0 0 2 0 2
120 บ้านดอนสูง 0 0 1 1 1
121 บ้านดอนทอง 0 0 1 0 1
122 บ้านฝั่งแดง 0 0 1 0 1
123 บ้านหนองฆ้อง 0 0 1 0 1
124 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 1 0
รวม 563 397 291 168 1,251