หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) ศน.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์   086-3208723
2 วัดหนองตาแต้ม ศน.สุกัญญา หน่อทิม  
3 สพป.ปข.2  
4 โรงเรียนบ้านตำหรุ นายสมสันต์ ลือกำลัง   087-2597487
5 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ ศน.มานิตย์ สีสง่า   086-3264983
6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศน.อารยา ช่ออัญชัญ   081-9869240
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  
8 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี นายยม อยู่ชมบุญ   089-8301240
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ ศน.รสมาลิน พุทธาคง   081-4090039

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]