หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเขาเขียว 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ห้อง สมุด 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องสมุด ชั้น 1 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารโรงไฟฟ้า 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารโรงไฟฟ้า 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคาร 100 ปี 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคาร 100 ปี 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ 24 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.รสมาลิน 081-4090039


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]