หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.สุกัญญา 081-5874164


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]