หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 09.00-12.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคารร่วมใจ 23 ก.ย. 2557 13.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคาร 6 ห้อง ห้อง 1 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อาคาร 6 ห้อง ห้อง 2 23 ก.ย. 2557 09.00-16.00 นายชม อยู่ชมบุญ 089-8301240


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]