หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ศน.นงนุช 081-8806110


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]