หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2557   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเขาเขียว 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารศึกษานิเทศก์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร 25 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]